Eterična ulja

  • Objavljeno u Tekstovi
  • Čitano 34395 puta

UPIP Žepče u suradnji sa OPZ Agrofarm Žepče proizvodi eterična ulja, Melissa Officinalis L.-Matičnjak...

                                                      

Od 2009 godine, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) i OPZ Agrofarm Žepče rade na organiziranju korisnika, proizvodnji i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče raspolaže sa mobilnom i fiksnom opremom za primarnu proizvodnju i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja. Oprema je sastavni dio mašinskog prstena AgroMAP mreže koju je osnovala UPIP Žepče prema potrebi i inicijativi korisnika (sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja).

Za proizvodnju eteričnih ulja UPIP Žepče raspolaže sa mobilnom i fiksnom opremom. Mobilnu opremu čine 3 mobilna destilatora zapremine po 350 litara, dok je fiksna oprema smještena u prostorijama UPIP-a Žepče i kapaciteta je 1500 litara.

Princip destilacije na mobilnoj opremi je vodeno parna destilacija gdje iznad sloja vode se nalazi perforirani lim na kojem se nalazi biljni materijal-voda ne dotiče biljni materijal već ga uparava vodena para nastala zagrijavanjem vode.

Princip destilacije na fiksnoj opremi je parna destilacija. Razlika vodeno parne i parne destilacije je u tome što potrebnu količinu pare za uparavanje biljne mase proizvodi generator pare. Parna destilacija je i najbolji način destilacije jer je biljni materijal u doticaju isključivo sa vodenom parom, a ne i vodom, te je u potpunosti kontroliran.

Za destilaciju se može reći da je i znanost i umjetnost u istom trenutku. Puno je parametara koji se moraju pratiti (izvedba i oblik kotla i generatora pare, kvalitet vode i vodene pare, temperatura, vrijeme trajanja destilacije, tlak, biljni materijal i dr.). Ovisno o kojoj biljnoj vrsti se radi, neke vrste (ili njihovi dijelovi) se destiliraju isključivo svježe, neke prosušene sa određenom količinom vlage, dok neke potpuno suhe.

UPIP Žepče i Agrofarm Žepče proizvode i distribuiraju eteriča ulja od:

  {youtube}Lcm0MCJuxUY{/youtube}


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upipzepce/public_html/templates/fw_mazaya/html/com_k2/default/item.php on line 285
Ocijeni
(1 Glasaj)
UPIP Žepče

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo