UPIP Žepče

ponedjeljak, 10 April 2017 14:43

Na Mostarskom sajmu je i službeno objavljen početak dvije kampanje u sklopu projekta "Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta", čiji je cilj poboljšanje poslovnog okruženja i otvaranje novih radnih mjesta u BiH. Riječ je o kampanjama zagovaranja za uspostavu registra parafiskalnih nameta i zagovaranja za ubrzanje procesa registracije biznisa.
Predsjednik Udruge za poduzetništvo i posao "LiNK" Mostar Tomislav Majić rekao je kako je moguće stimulirati poslovno okruženje u BiH, otvoriti veći broj radnih mjesta, zadržati mlade koji žele napustiti BiH, ali i privući veći broj investitora.
Jedna od mjera koje vode u tom smjeru je analiza i ukidanje nepotrebnih parafiskalnih nameta, taksi i naknada, koji utječu na negativan trend u gospodarstvu.
Izvršni direktor udruge Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac Enver Sarvan rekao je kako na razini Federacije BiH postoji 2758 raznih nameta, a na razini Republike Srpske još njih 346. Sarvan je također istaknuo kako postoje i parafiskalni nameti na državnoj, županijskoj i općinskoj razini, čije sudske prakse nisu međusobno usklađene. Prema njegovim riječima, postoji 20 zakona koji reguliraju parafiskalne naknade i još 30 zakona kojima su predviđene kazne za one koji ih ne plaćaju. Kao ilustraciju naveo je kako jedno poduzeće, koje broji 20 zaposlenih i ostvari prihod od 1,5 milijuna maraka godišnje, za plaće izdvaja u prosjeku 230. 000 KM, a po osnovi raznih administrativnih taksi, komunalnih usluga i drugih obveza i nameta mora izdvojiti 160.000 maraka.
Konsultant za registar parafiskalnih nameta Goran Dodik danas je objavio kako je službeno počeo s radom registar koji je dostupan na web stranici www.poslovnookruzenje.ba.
Cilj uspostavljanja registra parafiskalnih nameta je da javno budu dostupne informacije o parafiskalnim izdvajanjima na svim razinama. Također, dodao je kako je uspostava Registra polazna osnova za analizu je li i koji je namet zaista potreban gospodarstvenicima, ali i pojedincima. Prema njegovim riječima, potrebno je ujednačiti i sudsku praksu, ali i uspostaviti jasan sustav kontrole utroška sredstava prikupljenih po toj osnovi.
Nakon press konferencije, održan je i stručni skup na temu "Elektronski registar parafiskalnih naknada HNŽ-a u funkciji smanjenja ili ukidanja parafiskalnih naknada".
Dvije kampanje provode se u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP programa), kojeg podržava Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID u BiH.

Izvor: Akta.ba

ponedjeljak, 10 April 2017 14:23

Predstavnici UPIP-a Žepče učestvovali na Međunarodnoj konferenciji na temu „Novi programi EU Fondovi za period 2014-2020 i instrumenti za pravilno korištenje istih", koju je organizirala Privredna/Gospodarska komora FBIH u suradnji sa Gospodarskom komorom grada Chieti, Italija, na Mostarsku sajmu gospodarstva 05.04.2017.godine. Svrha konferencije je bila dati pregled programskih ciljeva i prioriteta Europske unije te pružiti uvid u kontekst i smjer kretanja pojedinih europskih politika i gospodarskog razvoja.
Konferenciju je predvodila direktorica Upravljačkog tijela IPA, najvećeg programa predpristupne pomoći EU, Paola di Salvatore  koje je rekla da se radi  o najvažnijem programu IPA fondova Europske unije koji pripadaju ovoj makro regiji sa više od 300 miliona eura. Ovaj program uključuje Italiju, Sloveniju, BiH, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Mostar kao centar Hercegovine već učestvuje u četiri projekta.
„Potrebno je da se EU fondovi na što bolji način iskoriste, da se na pravilan način upravlja i financijski izvještava EU,  te da se educiraju lokalni ljudi kako bi mogli sudjelovati i kreirati nove projekte."
Konferencija je bila prilika i za prezentaciju dosadašnjih rezultata postignutih kroz već realizirane projekte u sklopu Programa EU IPA Adriatic CBC.
Prisutnima su se obratili i predsjednik Gospodarske komore Chieti, Roberto di Vicenzo, kao i Specijalna agencija za razvoj Gospodarske komore Chieti, Giovanni Marcantonio.
Predsjednik PGKFBIH dr.sc. Marko Šantić je pozdravio inicijativu održavanja ovako bitne konferencije i zahvalio gostima na dolasku. Složio se sa timom IPA fondova i izdvojio da Bosna i Hercegovina nažalost nema dovoljno obučenih ljudi za rad na ovakvim projektima. 
„Ako uistinu želimo krenuti putem europskih integracija, Bosna i Hercegovina se mora bolje pripremiti i više odazivati na aplikacije za predpristupne fondove koji nam se nude." – istaknuo je predsjednik Komore, te svečano otvorio Konferenciju.

Izvor: http://www.kfbih.com

srijeda, 05 April 2017 23:26

U pedološkoj laboratoriji Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) izvršeno je 1000 analiza kvaliteta zemljišta. Pedološka laboratorija UPIP-a Žepče počela je sa radom u studenom 2008 godine i u nešto više od 8 godina svoga rada pružila je usluge za 1000 poljoprivrednih proizvođača iz cijele BiH. Izuzetno nam je drago naglasiti da se svijest poljoprivrednih proizvođača uvelike povećala u pogledu korištenja gnojiva od početka rada ove laboratorije. Naime, prvih godina rada laboratorija većina poljoprivrednika je vršila analizu plodnosti tla, samo prilikom apliciranja za različite vrste poticaja, jer je to bio sastavni dio neophodne dokumentacije, dok je u zadnji 5 godine evidentan napredak u tom pogledu. Danas poljoprivredni proizvođači prilikom zasnivanja novih nasada prvo rade analizu plodnosti tla, pa tek onda idu u podizanje nasada i korištenje gnojiva. Na ovaj način racionalnije se koriste gnojiva čime se smanjuje opterećenje zemljišta i troškovi proizvodnje kod poljoprivrednika.
U laboratoriji se vrše fizičko kemijske analize zemljišta, određuje se pH vrijednost, količina humusa, osnovni elementi, određivanje lako pristupačnog fosfora i kalij i količina, kalcij karbonat, određivanje mehaničkog sastava tla. Također, kao sastavni dio analize plodnosti tla daje se i preporuka gnojidbe analiziranog zemljišta sukladno kulturi koja se namjerava uzgajati na danoj parceli. Ovlaštenje za rad pedološke laboratorije dalo je Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a trenutno je u proceduri redovni postupak produženje ovlaštenja koji se obnavlja svake tri godine.
Pedološka laboratorija UPIP-a Žepče je uspostavljena u okviru projekta „Uspostava Agroinkubatora Žepče“ s ciljem  lakšeg pristupa i manjih troškova za poljoprivredne proizvođače za vršenje kontrole plodnosti tla. Također, stalno na usluzi im je i stručno savjetodavna poljoprivredna služba koja radi na organiziranju i praćenju proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:
Tel. +387 32 888 058
Fax: +387 32 888 057
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ili da nas posjetite na adresi: Stjepana Radića bb, 72230 Žepče (Agroinkubator Žepče)
Više informacija o pedološkoj laboratoriji možete pročitati ovdje.

srijeda, 05 April 2017 23:17

Za korisnice projekta „Žene liderice u agrobiznisu“ organizirano je učešće na VI Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma Kotor Varoš 31. marta i 1. aprila 2017. godine u Kotor Varošu.  Sajam je okupio oko 150 izlagača iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Organizatori manifestacije su Razvojna agencija opštine Čelinac i Područna privredna komora Banja Luka.
UPIP Žepče je zajedno sa tri korisnice projekta predstavio proizvode svih korisnica projekta i na taj način širu javnost upoznao sa projektom koji implementira i sa proizvodima koje proizvode korisnice projekta. Učešćem na sajmu korisnicama projekta omogućen je plasman proizvoda na tržište. 
Učešće na sajmu je organizirano u okviru projekta „Žene liderice u Agrobiznisu“ kojeg financira Američka ambasada u Sarajevu a implementira i sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.
U narednim danima organizirat će se učešće na još dva sajma za korisnice projekta i to na Sajmu Privrede Mostar 2017 u periodu 04 – 08 april 2017 i na Sajmu Grapos Expo Gračanica od 18 -22 aprila 2017 godine.

utorak, 28 Mart 2017 10:17

Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 općine, stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta, te za reformu tržišta rada u njihovim zajednicama.
Međunarodna organizacija rada (ILO) provodi projekt i savjetovat će i pružati podršku lokalnim partnerstvima tokom cijelog projekta. ILO će partnerstvima pružiti svoju ekspertizu u vođenju reforme tržišta rada kao i osmo-faznu tehničku podršku u uspostavljanju održivih i partnerstvom vođenih lokalnih okvira za zapošljavanje i u provođenju aktivnih mjera na tržištu rada.
Evropska unija obezbjedila je 4 miliona eura za LEP projekt, kojeg provodi ILO. Projekt je dio 19 miliona vrijednog EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg provode UNDP, GIZ i ILO.
Jedan od projekata koji se našao na listi 15 lokalnih partnerstava čiji su projekti odobreni za financiranje našao se i projekt  pod nazivom „Zeleno zapošljavanje“ Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP). Projekt će se implementirati u suradnji sa Razvojnom agencijom Zavidovići, Službom za zapošljavanje ZDK, Privrednom komorom FBiH, Općinom Zavidovići, Udruženjem „Agro-Dolina“, Opštom poljoprivrednom zadrugom „AGROFARM“ Žepče, Firma Funghi Frutti d.o.o. i Centrom za edukaciju Široki Brijeg. Projektne aktivnosti će se provoditi na području Općine Zavidovići. Fokus projekta je  zapošljavanje u sektoru agrobiznisa - poljoprivredne proizvodnje za poznatog kupca kroz formiranje održivih porodičnih/obiteljskih gazdinstava.

ponedjeljak, 27 Mart 2017 06:18

U Subotu, 25. Ožujka/Marta 2017. godine u prostorijama Udruge poduzetnika i poslodavaca u Žepču održana je Izborna Skupština Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Na Izbornoj Skupštini OK FBiH za predsjednika Komore izabran je Željko Babić, kojeg je kandidirala Obrtnička komora Tuzlanskog kantona. Potpredsjednici Komore su Adem Crnalić iz Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, te Vlado Bevanda iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanske županije.
Predsjednik Skupštine OK FBiH je Smail Hasanić kojeg je kandidirala Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona. Za potpredsjednike je izabran Adnan Jusić iz Obrtničke komore kantona Sarajevo i Safet Hodžić iz Obrtničke komore Srednjo-bosanske županije/kantona.
U Nadzorni odbor birani su: Azra Tukulj iz Obrtničke komore Posavske županije, Frano Sapjić iz Obrtničke komore Zapadno-hercegovačke i Petar Smiljanić iz Obrtničke komore Herceg-bosanske županije.
Nova uprava Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine birana je na razdoblje sljedećih četiri godine.

petak, 24 Februar 2017 12:03

Dana 21.02.2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Stolac u Udruženje žena „Orhideja“ i Poljoprivrednu zadrugu „Hercegovka“ za korisnice projekta. Na putovanje je išlo 11 korisnica projekta, g-đica. Andrijana Katava - moderatorica putovanja – angažirani vanjski konsultant, predstavnica medija Marijana Matijević - Radio Žepče i Tea Samardžić Memčić -  projekt koordinatorica.
Studijsko putovanje je imalo za cilj ekonomsko osnaživanje žena kroz stjecanje novih znanja, i upoznavanje sa primjerima dobre prakse provođenja poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Korisnice projekta su imale priliku i upoznati se sa načinom rada udruženja žena i poljoprivredne zadruge čiji radom rukovode žene. Upoznate su sa načinom zajedničke proizvodnje različitih prerađevina od voća i povrća i prerade ljekovitog bilja. Najvažnija naučena lekcija jeste da se samo zajedničkim radom i plasmanom proizvoda na tržište može osigurati dovoljno prihoda za domaćinstva, kontinuitet proizvodnje i razvijati novi proizvodi.
Studijsko putovanje medijski je popratio Radio Žepče.
Studijsko putovanje je organizirano u  okviru projekta „Žene liderice u Agrobiznisu“ kojeg financira Američka ambasada u sarajevu a implementira i sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

petak, 24 Februar 2017 12:01

U okviru projekta „Žene liderice u agrobiznisu“ održane su dvije edukativne radionice na teme „Mogućnost prodaje putem besplatnih elektronskih kanala“ i  „Važnost promocije i specifičnosti promocije proizvoda iz agrobiznisa“. Cilj radionica bio je korisnicama projekta predočiti važnost i načine promocije i prodaje njihovih proizvoda. Poseban naglasak je stavljen na kanale promocije proizvoda koji ne iziskuju velike troškove i specifična znanja a mogu uvelike doprinijeti promociji proizvoda i povećanju obima prodaje.
Projekt „Žene liderice u Agrobiznisu“ implementira se u okviru programa ekonomskog osnaživanja žena, financiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu. Projekt sufinancira i implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca (UPIP) Žepče. Cilj projekta je podržati žene u sektoru agrobiznisa kroz promicanje njihovog liderstva u ovom sektoru ka jačanju njihovog privrednog i socijalnog napretka. Ciljna grupa projekta su žene, starosti u  dobi od 18- 50 godina. Trajanje projekta je od 12.05.2016 – 12.05.2017.

petak, 24 Februar 2017 11:36

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče sudjeluje kao izlagač na forumima „Perspektiva razvoja sela u BiH“, koji su organizirani u okviru projekta „Dijalog o razvoju ruralnih zajednica i zapošljavanju u oblasti poljoprivrede“ koji se provodi pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog  Predstavnika EU u BiH. Forumi su organizirani u Travniku, Livnu, Prijedoru, Bihaću, Brčkom, Bijeljini, Banja Luci, Gradačcu, Doboju i Trebinju. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče u forumima sudjeluje kao predstavnik nevladinog sektora koji predstavlja primjere dobre prakse umrežavanja aktera iz sektora agrobiznisa u okviru Agroinkubatora Žepče i povezivanja udruženja, zadruga i MSP u okviru AgroMAP mreže. Na svakom od foruma sudjelovalo je oko 150 poljoprivrednih proizvođača. Prezentirane su dobre prakse iz regiona i EU, diskutralo o problematici sa kojom se susreću poljoprivredni proizvođači i važnosti kreiranja strategije razvoja poljoprivrednog sektora na državnom nivou.

četvrtak, 09 Februar 2017 15:14

O okviru Programa izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći za uspješno umrežavanje i zagovaranje OCD-a, u organizaciji TACSO projekta u BIH i TACSO VESTA Resursnog centra održan je trodnevni trening. Na treningu su učestvovali i predstavnici UPIP-a Žepče - koordinatori rada AgroMAP mreže i LEDnet mreže. Facilitator/predavač je bio renomirani stručnjak iz oblasti zagovaranja i lobiranja gdin. Johannes R. Schot iz Holandije. Metodološki, program je osmišljen na način da omogući aktivno stjecanje znanje i vještina, odnosno da obezbijedi primjenu onog što je usvojeno tokom obuka koje su planirane u periodu 02/2017 - 07/2017.

Programom su planirana tri modula: I - Liderstvo i upravljanje mrežom; II - Procjena utjecaja; III - Strateški dijalog.

Program izgradnje kapaciteta za mreže i koalicije OCD ima za cilj:
- Unaprijediti kapacitete predstavnika 5 mreža/koalicija OCD u upravljanju mrežom i za jačanje odgovornosti prema javnosti kroz pristup procjene utjecaja i strateški dijalog;
- Obezbijediti odvijanje procesa strateškog pozicioniranja i implementacije za određeno pitanje zagovaranja za svaku od odabranih 5 mreža/koalicija i podržati ih u uspostavljanju sistema za mjerenje utjecaja vođenih aktivnosti (M&E);
- Mjeriti napredak pet odabranih mreža/koalicija u postizanju rezultata planiranih u njihovom procesu zagovaranja i utjecaja na poboljšanje financijskog, pravnog i strukturalnog okruženja za razvoja civilnog društva;


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upipzepce/public_html/templates/fw_mazaya/html/com_k2/default/user.php on line 292
Stranica 4 od 20

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo

EU.jpg
NBR.png
SIF.jpg
link.jpg
norveska.gif
oxfam.jpg
plod.png
preda.jpg
sad1.jpg
teslic.jpg
vjeverica.png