UPIP Žepče

srijeda, 20 Januar 2016 10:45

Dana 16.01.2016 godine, predstavnici Udruge poduzetnika i poslodavaca (UPIP) Žepče posjetili su organsku proizvodnju Herceg u Novom Travniku. Prilikom posjete Predstavnici UPIP-a Žepče obišli su proizvodni pogon za preradu ljekovitog i aromtičnog bilja, te novoizgrađenu hladanjaču kapaciteta 400 metara kubnih. Prisutne je ugostio direktor Organske proizvodnje Herceg, gdin. Sejad Herceg. Iz njegovo razgovora saznali smo da je projekt izgradnje spomenute hladanjače nastao iz potreba za višim stupnjem prerrade maline sa Novotravničkog područjaa i šire. Hladanjača je urađena prema savremenim standardima, a služit će kao potpora razvoju poljoprivredne proizvodnje i općenito ruralnom razvoju Novotravničkog kraja. Sredstva za izgradnju su osigurana dijelom kroz donatroska sredstva IFAD-a, dok drugi dio sredstava osiguran je iz vlastitih izvora.
Važnost umrežavanja za svoje poslovanje prepoznala je i ova mala obiteljska firma u razvoju, koja je članica Agromap Mreže.

utorak, 19 Januar 2016 08:55

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović jučer je u Berlinu prisustvovao sastanku ministarstava nadležnih za poljoprivredu Jugoistočne Europe, koji su organizirali povjerenik Europske komisije za poljoprivredu Fil Hogan i ministar poljoprivrede Njemačke Christian Schmidt.
Sastanku su prisustvovali ministri nadležnih ministarstava za poljoprivredu Jugoistočne Europe iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova. Sastanak je održan u prostorijama Federalnog ministarstva hrane i poljoprivrede u Berlinu.
Na dnevnom redu su razmatrana pitanja regionalne suradnje u oblasti poljoprivrede, tom prilikom su razmijenjena iskustva od koristi za unapređenje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, održivog razvoja ruralnih područja i iskorištenje pretpristupnih sredstava u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Europskoj uniji.

Ministri su predstavili stanje u poljoprivredi i ruralnim oblastima u svojim zemljama, izložili koncept aktualnih agrarnih politika koje se realiziraju, predstavili plan za naredni period, ali i prijedloge za inteziviranje i poboljšanje međusobne suradnje zemalja Zapadnog Balkana, te razmjenu iskustava u oblasti  poljoprivrede i razvoja ruralnih područja.

Ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH Mirko Šarović je posebno potencirao aktivnosti na pripremi i izradi strateških dokumenata za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u BiH, ali i potrebu aktiviranja mehanizma korištenja IPARD pretpristupnih fondova Europske unije namijenjenih za podršku poljoprivredi i razvoju ruralnih sredina za period 2014-2020. godina.

utorak, 19 Januar 2016 08:11

Ppriprema tla za sadnju voća je nakon izbora klime, lokacije, tla i vrste jedan od važnijih zahvata prilikom sadnje voćaka.

Osvrnut ćemo se na neke radnje koje svakako treba odraditi jer ih je nakon sadnje nemoguće napraviti a prijeko su potrebne za uspješan rast i rodnost voćaka.

Pripremi tla obuhvaća nekoliko važnih radova:

 • cijelu površinu treba izravnati i isplanirati, sa ciljem normalnog otjecanja suvišne površinske vode,
 • temeljito treba odstraniti ostatke vegetacije (podzemne i nadzemne ostatke višegodišnjih nasada),
 • razrahliti tlo do potrebne dubine i u njega unijeti pričuvne zalihe fosfora i kalija (rasporediti ih po cijeloj dubini).

Prije svega odabranu površinu treba iskrčiti tj. odstraniti sve drveće, grmove i sl. nastojeći odstraniti što više korijenja. Prilikom rigolanja ili oranja treba odstraniti sve preostale ostatke iskrčenog drveća. S površine treba odstraniti sve stršeće površinsko kamenje. Veće neravnine se trebaju izravnati, a isto tako i prirodne izbočine, jer bi kasnije mogle smetati radovima u voćnjaku.
Tlo namijenjeno podizanju višegodišnjih nasada je najbolje pripremiti godinu dana prije sadnje, a najkasnije onog ljeta kad se namjerava obaviti sadnja. Obratiti pozornost na postojanje opasnosti od mraza i vjetra. Ako je potrebno prije podizanja višegodišnjeg nasada treba podići vjetrozaštitni pojas. Dio parcele (rubni ili kutni dio) treba ostaviti kao površinu za očuvanje biološke raznolikosti. Istu treba zasaditi odgovarajućim biljem godinu prije podizanja nasada ili pak u vrijeme podizanja višegodišnjeg nasada.
U osnovnoj obradi tlo se rigola i dubinski rahli, te se obavlja melioracijska gnojidba (gnojidba na zalihu), zatim humifikacija i po potrebi kalcizacija. Za prvu fazu obrade najpovoljnija godišnja doba su ljeto i rana jesen.


Rigolanje

Na dubokim, ravnim do slabo nagnutim terenima provodi se rigolanje kao jedan od načina osnovne obrade tla prije podizanja nasada. Rigolanje se prema dubini može podijeliti na tri stupnja: prvi od 50 do 100 cm, drugi od 100 do 150 i treći preko 150 cm. Dubina rigolanja ovisi o tipu tla i vrsti voćke. Lakša tla treba rahliti pliće (ne dublje od 60 cm), a teža tla sve dok se ne probije nepropusni sloj.
Jednak omjer dubine i širine omogućuje sklizanje odnosno pomicanje površinskog humusnog sloja u gornju trećinu dubine rigolanja. To pogoduje sadnji drvenastih kultura jer je njihovo zakorijenjivanje mnogo dublje nego u jednogodišnjih i višegodišnjih zeljastih kultura.
Za rigolanje se koriste jednobrazni plugovi velikih dimenzija-rigoleri. Rigoleri mogu orati na dubinu do 80 cm. Rigolanje se provodi u suho doba godine (ljeto ili rana jesen), tako da se stvaraju agregati tla veličine od 0,2 do 5 cm. Nakon rigolanja površina ne bi smjela ostati previše grebenasta jer to otežava dopunsku obradu, a i preko zime se između grebena nakuplja voda, što dovodi do neujednačenog izmrzavanja površine.
Melioracijska gnojidba gotovo uvijek prati rigolanje. Među melioracijskim gnojidbenim zahvatima najčešći su kalcifikacija, humizacija, fosfatizacija i drugo.


Dubinsko Rahljenje

Kod kultura koje su osjetljive na izbacivanje ”sirovog” mineralnog tla na površinu kao i zbog pojavljivanja zbitih nepropusnih slojeva tla koristi sa dubinsko rahljenje.
To je zahvat pri kojem se obrađeni sloj tla ne iznosi na površinu već ostaje na svojem mjestu. Dubinsko rahljenje produbljuje aktivni profil tla, pospješuje aeraciju i biološku aktivnost tla, te pospješuje procjeđivanje vode kroz tlo.
Provodi se na dubini od 20 do 100 cm, a dubina varira ovisno o oruđu koje se koristi i cilju koji se želi postići.

Koristi se u tri temeljna slučaja:

 • kao alternativa rigolanju – ako je nužna duboka osnovna obrada tla zbog podizanja višegodišnjih nasada bez okretanja tla,
 • kao samostalan agromelioracijski zahvat – djelotvoran na svim tlima sa zbijenim genetskim horizontom u kojima je temeljna svrha povećati dubinu fizikalnoaktivnog sloja tla,
 • kao dodatna ili sekundarna mjera – koristi se prilikom hidromelioracijskog zahvata sa svrhom da omogući pritjecanje suvišne vode do drenažnih cijevi.

Zahvati dubinskog rahljenja mogu se podijeliti na dvostruku obradu posebnim plugom, rahljenje s oranjem u dva dijela, podrivanje, vertikalno dubinsko rahljenje i krtičnu drenažu.


Podrivanje

Podrivanje je rahljenje tla na manju dubinu. Obavlja se oruđima s krutim radnim tijelima – podrivačima, paralelno s površinom tla. Debljina podrivanog sloja rijetko prelazi 15 cm. Podrivanjem se tlo rahli, ali se ne okreće. Podrivači se koriste na zbijenim tlima (lesivirano tlo i pseudoglej). Intenzitet rahljenja tla podrivačima ovisi o konzistenciji tla. U vrlo zbijenim i vrlo tvrdim tlima podrivanje se ponekad provodi da bi se smanjila čvrstoća tla i olakšalo oranje.


Humifikacija

Humifikacija je unošenje organske mase u tlo. Obogaćivanje tla organskom masom osobito je važno za pjeskovita i teža tla. Humifikacija je obvezna mjera na težim tlima i provodi se u godini kad se priprema tlo, te prvim godinama uzgoja. Unošenje veće količine stajskog gnoja je najbolja i najjednostavnija humifikacija. Unošenjem organskih gnojiva u tlo pospješuje se njegova mikrobiološka aktivnost.
Za sadnju je potrebno osigurati potpuno zreo stajski gnoj. U prosjeku za jednu sadnicu treba osigurati 10 do 20 kg stajskog gnoja.
Osim unošenja gnoja za ovu svrhu možemo napraviti i zelenu gnojidbu ili sideraciju, odnosno unošenje zelene mase odabranih biljaka (siderata) u tlo.


Kalcizacija

Kalcizacija je zahvat kojim se u tlo dodaju materijali koji sadrže kalcij. Kalcij u tlu ima dvije uloge – kao kompleksan čimbenik plodnosti tla i kao biljno hranivo. Kalcij je glavni neutralizator kiselosti tla – održava povoljnu pH vrijednost tla.
Najsigurnije je potrebnu količinu kalcija odrediti nakon dobivanja rezultata kemijske analize tla. Za provedbu kalcizacije se koristi dolomit, živo vapno, gašeno vapno ili kalcij karbonat.
Živo ili gašeno vapno se koristi na teškim tlima. Ukupna količina vapna se mora unijeti u tlo na nekoliko puta, jer bi dodavanje odjednom uzrokovalo naglu promijenu reakcije tla i velikom postotku smanjilo mikrobiološku aktivnost tla. Vapno se unosi dok vegetacija miruje, u jesen ili zimi.


Priprema tla za sadnju jedna od važnijih radnji kod podizanja višegodišnjeg nasada. O njoj ovisi kvaliteta i kvantiteta prinosa, pa se tako prema njoj treba i odnositi. Sve radnje potrebno je provesti kvalitetno i na vrijeme. One radnje koje se u ovoj fazi podizanja višegodišnjih nasada propuste ili krivo odrade teško se mogu ispraviti i nadoknaditi, nerijetko nikada.

 

 

Izvor: agroportal.hr

srijeda, 13 Januar 2016 11:13

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini poziva sva zainteresirana mala i srednja preduzeća (MSP-ovi) i zadruge iz BiH da podnesu prijavu za učešće u projektima

ponedjeljak, 11 Januar 2016 13:51

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, raspisalo je Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za Program pomoći održivog povratka - proljetna/jesenja sadnja voća na prostoru BiH. Cilj Javnog poziva je samozapošljavanje povratnika u poljoprivredi na prostoru BiH. Predmet Javnog poziva pružanje pomoći u realizaciji projekata podizanja i povećanja kapaciteta voćnjaka i plantažnih zasada jagodičastog voća kroz dodjelu sadnica drvenastog voća (jabuka, kruška, šljiva, trešnja i kalemljeni orah) i jagodičastog voća (sadnice jagode sa kompletom za navodnjavanje i folijom, sadnice maline, borovnice, kupine i aronije) za proljetnu sadnju u 2016. i 2017. godini. Više detalja o Javnom pozivu možete pogledati na slijedećem link-u. Obrazac Javnog poziva, možete preuzeti ovdje.

ponedjeljak, 04 Januar 2016 10:57

Cijene mlijeka opadaju i to ugrožava egzistenciju mnogih proizvođača. Tisuće poljoprivrednika prosvjedovale su prije nekoliko mjeseci u Bruxellesu protiv politike Europske unije. Oni želi pomoći nezadovoljnim proizvođačima.

Burni prosvjed nekoliko tisuća poljoprivrednika u središtu Bruxellesa „motivirao“ je očito Europsku uniju (EU) da obeća pružanje financijske pomoći proizvođačima mlijeka i drugim poljoprivrednicima. Europska komisija (EK) će im kratkoročno na raspolaganje staviti 500 milijuna eura – kao svojevrsnu naknadu za osjetni pad cijena agrarnih proizvoda u posljednje vrijeme, posebice cijene mlijeka i svinjetine. Novac će se moći iskoristiti i za uzimanje povoljnih kredita, priopćeno je iz Komisije u ponedjeljak nakon kriznog sastanka ministara agrara. Cijene mlijeka i svinjetine su drastično pale.
Poljoprivrednici bi novac trebali početi primati od 16. listopada. Osim toga će Komisija pomoći financijski i u skladištenju svinjetine, maslaca i mlijeka koje tržište u ovom trenutku ne može „progutati“. Bruxelles želi pomoći i u potrazi za novim izvoznim tržištima. Sve te mjere, uključujući i „europsku izvoznu ofenzivu“, zahtijevala je i Njemačka udruga seljaka (DBV).
Njemački ministar agrara Christian Schmidt pozdravio je mjere kao „djelotvorno sredstvo za borbu protiv krizne situacije“. On je najavio skoro održavanje nacionalnog „sastanka na vrhu“ sa stručnjacima na kojem bi se trebalo razgovarati o izvozu poljoprivrednih proizvoda. Europska udruga seljaka Copa Cogeca kritizirala je paket EU-a. „To nije dovoljno“, tvrdi se.
Udruženje europskih proizvođača mlijeka European Milk Board (EMB) zalaže se za ograničavanje količine proizvedenog mlijeka. I Francuska je nezadovoljna i inzistira na državnim intervencijama kako bi stabilizirala cijene. Njemačka, kao i neke druge zemlje, skeptična je oko takvog pristupa.
U Njemačkoj se trenutno proizvodnjom mlijeka bavi oko 80.000 proizvođača. Mnogi strahuju za egzistenciju zbog drastičnog pada cijene kilograma mlijeka s oko 40 na manje od 30 centi. Prihodi od proizvodnje mlijeka se „tope“. Najvažniji razlozi takvog trenda su ruska zabrana uvoza mlijeka iz Europske unije (kao posljedica krize u Ukrajini i sankcija EU-a prema Rusiji), smanjena potražnja za mlijekom u Kini te ukidanje kvota za proizvodnju mlijeka u Uniji u travnju.
Kvote su trebale ograničiti ponudu mlijeka na tržištu te time stabilnim održavati cijene, odnosno prihode poljoprivrednika. Po navodima EK-a trenutno se uopće ne razmišlja o ponovnom uvođenju kvota.
Više cijene mlijeka su nužne, smatra njemački ministar Schmidt: „Mlijeko je trenutno jeftinije od vode, to nije u redu. I 55 centi po litri je premalo“, kazao je on za RBB-Inforadio.

 

 

 

Izvor: agroportal

ponedjeljak, 21 Decembar 2015 13:27

Svim svojim članovima i poslovnim partnerima, UPIP Žepče Želi uspješnu Novu 2016 godinu

ponedjeljak, 21 Decembar 2015 12:51

Predstavnici Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče i OPZ Agrofarm Žepče, sudjelovali su na sajmu „Privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje“ koji se održavao u centru Skenderija od 17-20.12.2015. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče predstavila je svije članove, dok je OPZ Agrofarm predstavio svoje proizvode. Ove dvije institucije u suradnji su, u okviru sajma, organizirale edukativnu radionicu na temu „Eterična ulja, primjena u praksi“. Radionica je imala edukativni karakter i bila je namijenjena svim izlagačima i posjetiocima sajma, na radionici je bilo oko 20 korisnika. Korisnici su imali priliku vidjeti tehnološki postupak dobivanja eteričnih ulja, kao i upoznati se sa primjenom istih u praksi.

četvrtak, 17 Decembar 2015 07:44

Dana 16.12.2015. u prostorijama Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče organiziran je Bilateralni sastanak i sastanak Upravnog odbora projekta ECO_FOOD_TURA. Projekt financira EU iz IPA sredstava, kroz program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina. Tema sastanka je bila evaluacija projekta, i analiza postignutih rezultata i ciljeva. Na sastancima su prisustvovali projektni partneri i predstavnici institucija partnerskih organizacija (LAR Drenovci, Opština Teslić, RA VSŽ Hrast, Općina Drenovci,Poljoprivredni fakultet Osijek, Osnovna Škola Ivan Meštrović Drenovci). Na sastanku je zaključeno da sve projektne aktivnosti teku u skladu sa planom aktivnosti i da postizanje indikatora je na odličnom nivou. Predložena je i dinamika realizacije nekih od aktivnosti koje su planirane u narednom razdobljiu, obzirom na nadolazece praznike, kao i detalji oko rekonstrukcije objekta za Agro Biznis Inovacijsko Edukacijski Centra koji će biti smješteni u Drenovcima i Tesliću, te nabavka opreme za isti.

ponedjeljak, 14 Decembar 2015 10:55

Počeo je Sarajevo Holiday Market! Udruženje “Okusi Hercegovinu” Mostar i partneri Vas pozivaju da posjetite njihovu prodajnu kućicu na Sarajevo Holiday Marketu (Trg Oslobođenja, Sarajevo), degustirate proizvode i kupite ih po promotivnim cijenama u period od 09.12.2015. do 14.01.2016.godine.

Udruženje “Okusi Hercegovinu”, već peti put za redom učestvuje na manifestaciji Coca-Cola Sarajevo Holiday Market, a ove godine će u suradnji sa partnerima osim prodaje proizvoda na štandu, organizirati i niz degustacija uz promotivne cijene za posjetitelje, i to:

 • srijeda, 09.12.2015., SOK OD ZOVE I SLATKO OD SMOKVE (EcoLine Mostar član Okusi Hercegovinu)
 • subota, 12.12.2015., SOK OD ŠIPKA (proizvođač Milenko Čule član Okusi Hercegovinu)
 • četvrtak, 17.12.2015., SMOKVENJAK I LIKER OD SMOKVE (proizvođač Damir Radić član Okusi Hercegovinu)
 • petak i subota, 18. i 19.12.2015., SUHA ŠLJIVA, SIRUP OD ZOVE, SOS OD PARADAJZA (OPZ Tarevci – Nezavisni biro za razvoj NBR)
 • srijeda, 23.12.2015., LIKER OD ŠUMSKOG VOĆA I DŽEM OD ŠIPURKA (Udruženje Emina Ustikolina član Okusi Hercegovinu)
 • petak i subota, 25. i 26.12.2015., PEKMEZ OD ŠLJIVE, PEKMEZ OD JABUKE, SLATKO OD RUŽE I CVIJET SJEĆANJA (Udruženje žena Veliko srce Gradačac i Udruženje Gračaničko keranje Gračanica članice Klastera tipičnih proizvoda)
 • srijeda, 30.12.2015., LIKER OD VIŠNJE I LIKER OD ARONIJE (proizvođač Damir Radić član Okusi Hercegovinu)
 • petak i subota, 08. i 09.01.2016., PARADAJZ SOK, DŽEM OD KUPINA I 9 VRSTA ETERIČNIH ULJA (OPZ Agrofarm - UPIP Žepče)


Sve degustacije će se održati u dva termina dnevno, od 10:00 do 12:00 te od 16:00 do 18:00 sati. Osim navedenih proizvoda, u kućici “Okusi Hercegovinu” će se moći naći preko 30 raznih hercegovačkih tradicionalnih proizvoda, a u suradnji sa partnerima predstavit će se više od 20 tradicionalnih proizvoda iz cijele BiH.


Dobro došli!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upipzepce/public_html/templates/fw_mazaya/html/com_k2/default/user.php on line 292
Stranica 11 od 20

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo

EU.jpg
NBR.png
SIF.jpg
link.jpg
norveska.gif
oxfam.jpg
plod.png
preda.jpg
sad1.jpg
teslic.jpg
vjeverica.png