UPIP Žepče

UPIP Žepče

srijeda, 05 April 2017 23:26

U pedološkoj laboratoriji Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) izvršeno je 1000 analiza kvaliteta zemljišta. Pedološka laboratorija UPIP-a Žepče počela je sa radom u studenom 2008 godine i u nešto više od 8 godina svoga rada pružila je usluge za 1000 poljoprivrednih proizvođača iz cijele BiH. Izuzetno nam je drago naglasiti da se svijest poljoprivrednih proizvođača uvelike povećala u pogledu korištenja gnojiva od početka rada ove laboratorije. Naime, prvih godina rada laboratorija većina poljoprivrednika je vršila analizu plodnosti tla, samo prilikom apliciranja za različite vrste poticaja, jer je to bio sastavni dio neophodne dokumentacije, dok je u zadnji 5 godine evidentan napredak u tom pogledu. Danas poljoprivredni proizvođači prilikom zasnivanja novih nasada prvo rade analizu plodnosti tla, pa tek onda idu u podizanje nasada i korištenje gnojiva. Na ovaj način racionalnije se koriste gnojiva čime se smanjuje opterećenje zemljišta i troškovi proizvodnje kod poljoprivrednika.
U laboratoriji se vrše fizičko kemijske analize zemljišta, određuje se pH vrijednost, količina humusa, osnovni elementi, određivanje lako pristupačnog fosfora i kalij i količina, kalcij karbonat, određivanje mehaničkog sastava tla. Također, kao sastavni dio analize plodnosti tla daje se i preporuka gnojidbe analiziranog zemljišta sukladno kulturi koja se namjerava uzgajati na danoj parceli. Ovlaštenje za rad pedološke laboratorije dalo je Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a trenutno je u proceduri redovni postupak produženje ovlaštenja koji se obnavlja svake tri godine.
Pedološka laboratorija UPIP-a Žepče je uspostavljena u okviru projekta „Uspostava Agroinkubatora Žepče“ s ciljem  lakšeg pristupa i manjih troškova za poljoprivredne proizvođače za vršenje kontrole plodnosti tla. Također, stalno na usluzi im je i stručno savjetodavna poljoprivredna služba koja radi na organiziranju i praćenju proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:
Tel. +387 32 888 058
Fax: +387 32 888 057
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ili da nas posjetite na adresi: Stjepana Radića bb, 72230 Žepče (Agroinkubator Žepče)
Više informacija o pedološkoj laboratoriji možete pročitati ovdje.

srijeda, 05 April 2017 23:17

Za korisnice projekta „Žene liderice u agrobiznisu“ organizirano je učešće na VI Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma Kotor Varoš 31. marta i 1. aprila 2017. godine u Kotor Varošu.  Sajam je okupio oko 150 izlagača iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Organizatori manifestacije su Razvojna agencija opštine Čelinac i Područna privredna komora Banja Luka.
UPIP Žepče je zajedno sa tri korisnice projekta predstavio proizvode svih korisnica projekta i na taj način širu javnost upoznao sa projektom koji implementira i sa proizvodima koje proizvode korisnice projekta. Učešćem na sajmu korisnicama projekta omogućen je plasman proizvoda na tržište. 
Učešće na sajmu je organizirano u okviru projekta „Žene liderice u Agrobiznisu“ kojeg financira Američka ambasada u Sarajevu a implementira i sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.
U narednim danima organizirat će se učešće na još dva sajma za korisnice projekta i to na Sajmu Privrede Mostar 2017 u periodu 04 – 08 april 2017 i na Sajmu Grapos Expo Gračanica od 18 -22 aprila 2017 godine.

utorak, 28 Mart 2017 10:17

Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 općine, stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta, te za reformu tržišta rada u njihovim zajednicama.
Međunarodna organizacija rada (ILO) provodi projekt i savjetovat će i pružati podršku lokalnim partnerstvima tokom cijelog projekta. ILO će partnerstvima pružiti svoju ekspertizu u vođenju reforme tržišta rada kao i osmo-faznu tehničku podršku u uspostavljanju održivih i partnerstvom vođenih lokalnih okvira za zapošljavanje i u provođenju aktivnih mjera na tržištu rada.
Evropska unija obezbjedila je 4 miliona eura za LEP projekt, kojeg provodi ILO. Projekt je dio 19 miliona vrijednog EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg provode UNDP, GIZ i ILO.
Jedan od projekata koji se našao na listi 15 lokalnih partnerstava čiji su projekti odobreni za financiranje našao se i projekt  pod nazivom „Zeleno zapošljavanje“ Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP). Projekt će se implementirati u suradnji sa Razvojnom agencijom Zavidovići, Službom za zapošljavanje ZDK, Privrednom komorom FBiH, Općinom Zavidovići, Udruženjem „Agro-Dolina“, Opštom poljoprivrednom zadrugom „AGROFARM“ Žepče, Firma Funghi Frutti d.o.o. i Centrom za edukaciju Široki Brijeg. Projektne aktivnosti će se provoditi na području Općine Zavidovići. Fokus projekta je  zapošljavanje u sektoru agrobiznisa - poljoprivredne proizvodnje za poznatog kupca kroz formiranje održivih porodičnih/obiteljskih gazdinstava.

ponedjeljak, 27 Mart 2017 06:18

U Subotu, 25. Ožujka/Marta 2017. godine u prostorijama Udruge poduzetnika i poslodavaca u Žepču održana je Izborna Skupština Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Na Izbornoj Skupštini OK FBiH za predsjednika Komore izabran je Željko Babić, kojeg je kandidirala Obrtnička komora Tuzlanskog kantona. Potpredsjednici Komore su Adem Crnalić iz Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, te Vlado Bevanda iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanske županije.
Predsjednik Skupštine OK FBiH je Smail Hasanić kojeg je kandidirala Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona. Za potpredsjednike je izabran Adnan Jusić iz Obrtničke komore kantona Sarajevo i Safet Hodžić iz Obrtničke komore Srednjo-bosanske županije/kantona.
U Nadzorni odbor birani su: Azra Tukulj iz Obrtničke komore Posavske županije, Frano Sapjić iz Obrtničke komore Zapadno-hercegovačke i Petar Smiljanić iz Obrtničke komore Herceg-bosanske županije.
Nova uprava Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine birana je na razdoblje sljedećih četiri godine.

petak, 24 Februar 2017 12:03

Dana 21.02.2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Stolac u Udruženje žena „Orhideja“ i Poljoprivrednu zadrugu „Hercegovka“ za korisnice projekta. Na putovanje je išlo 11 korisnica projekta, g-đica. Andrijana Katava - moderatorica putovanja – angažirani vanjski konsultant, predstavnica medija Marijana Matijević - Radio Žepče i Tea Samardžić Memčić -  projekt koordinatorica.
Studijsko putovanje je imalo za cilj ekonomsko osnaživanje žena kroz stjecanje novih znanja, i upoznavanje sa primjerima dobre prakse provođenja poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Korisnice projekta su imale priliku i upoznati se sa načinom rada udruženja žena i poljoprivredne zadruge čiji radom rukovode žene. Upoznate su sa načinom zajedničke proizvodnje različitih prerađevina od voća i povrća i prerade ljekovitog bilja. Najvažnija naučena lekcija jeste da se samo zajedničkim radom i plasmanom proizvoda na tržište može osigurati dovoljno prihoda za domaćinstva, kontinuitet proizvodnje i razvijati novi proizvodi.
Studijsko putovanje medijski je popratio Radio Žepče.
Studijsko putovanje je organizirano u  okviru projekta „Žene liderice u Agrobiznisu“ kojeg financira Američka ambasada u sarajevu a implementira i sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

petak, 24 Februar 2017 12:01

U okviru projekta „Žene liderice u agrobiznisu“ održane su dvije edukativne radionice na teme „Mogućnost prodaje putem besplatnih elektronskih kanala“ i  „Važnost promocije i specifičnosti promocije proizvoda iz agrobiznisa“. Cilj radionica bio je korisnicama projekta predočiti važnost i načine promocije i prodaje njihovih proizvoda. Poseban naglasak je stavljen na kanale promocije proizvoda koji ne iziskuju velike troškove i specifična znanja a mogu uvelike doprinijeti promociji proizvoda i povećanju obima prodaje.
Projekt „Žene liderice u Agrobiznisu“ implementira se u okviru programa ekonomskog osnaživanja žena, financiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu. Projekt sufinancira i implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca (UPIP) Žepče. Cilj projekta je podržati žene u sektoru agrobiznisa kroz promicanje njihovog liderstva u ovom sektoru ka jačanju njihovog privrednog i socijalnog napretka. Ciljna grupa projekta su žene, starosti u  dobi od 18- 50 godina. Trajanje projekta je od 12.05.2016 – 12.05.2017.

petak, 24 Februar 2017 11:36

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče sudjeluje kao izlagač na forumima „Perspektiva razvoja sela u BiH“, koji su organizirani u okviru projekta „Dijalog o razvoju ruralnih zajednica i zapošljavanju u oblasti poljoprivrede“ koji se provodi pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog  Predstavnika EU u BiH. Forumi su organizirani u Travniku, Livnu, Prijedoru, Bihaću, Brčkom, Bijeljini, Banja Luci, Gradačcu, Doboju i Trebinju. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče u forumima sudjeluje kao predstavnik nevladinog sektora koji predstavlja primjere dobre prakse umrežavanja aktera iz sektora agrobiznisa u okviru Agroinkubatora Žepče i povezivanja udruženja, zadruga i MSP u okviru AgroMAP mreže. Na svakom od foruma sudjelovalo je oko 150 poljoprivrednih proizvođača. Prezentirane su dobre prakse iz regiona i EU, diskutralo o problematici sa kojom se susreću poljoprivredni proizvođači i važnosti kreiranja strategije razvoja poljoprivrednog sektora na državnom nivou.

četvrtak, 09 Februar 2017 15:14

O okviru Programa izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći za uspješno umrežavanje i zagovaranje OCD-a, u organizaciji TACSO projekta u BIH i TACSO VESTA Resursnog centra održan je trodnevni trening. Na treningu su učestvovali i predstavnici UPIP-a Žepče - koordinatori rada AgroMAP mreže i LEDnet mreže. Facilitator/predavač je bio renomirani stručnjak iz oblasti zagovaranja i lobiranja gdin. Johannes R. Schot iz Holandije. Metodološki, program je osmišljen na način da omogući aktivno stjecanje znanje i vještina, odnosno da obezbijedi primjenu onog što je usvojeno tokom obuka koje su planirane u periodu 02/2017 - 07/2017.

Programom su planirana tri modula: I - Liderstvo i upravljanje mrežom; II - Procjena utjecaja; III - Strateški dijalog.

Program izgradnje kapaciteta za mreže i koalicije OCD ima za cilj:
- Unaprijediti kapacitete predstavnika 5 mreža/koalicija OCD u upravljanju mrežom i za jačanje odgovornosti prema javnosti kroz pristup procjene utjecaja i strateški dijalog;
- Obezbijediti odvijanje procesa strateškog pozicioniranja i implementacije za određeno pitanje zagovaranja za svaku od odabranih 5 mreža/koalicija i podržati ih u uspostavljanju sistema za mjerenje utjecaja vođenih aktivnosti (M&E);
- Mjeriti napredak pet odabranih mreža/koalicija u postizanju rezultata planiranih u njihovom procesu zagovaranja i utjecaja na poboljšanje financijskog, pravnog i strukturalnog okruženja za razvoja civilnog društva;

petak, 23 Decembar 2016 07:37

Čestiti Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu, svim svojim članovima i poslovnim partnerima želi tim UPIP-a Žepče.

petak, 09 Decembar 2016 09:12

U okviru projekta  „Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Evropska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim poduzećima(MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti  da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali programe obuke radne snage i investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP. Iz ZDK pravo na iskazivanje interesa za sredstva LID Projekta imaju MSP koja su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području slijedećih općina: Maglaj, Vareš i Žepče.

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP.

Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:
- MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine.
- Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Krajnji rok za podnošenje prijava je Srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

MSP podnosioci prijedloga projekata treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
1.    Da su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području partnerskih JLS Projekta LID.
2.    Da im je osnovna djelatnost proizvodnja u jednom od prioritetnih sektora (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila).
3.    Da su izvozno orijentirani.
4.    Da imaju komercijalnu uvezanost s BiH dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači).
5.    Da su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2015. godini.
6.    Da imaju potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja, uključujući i one prema uposlenicima (zaključno sa 30.10.2016).

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta „Lokalni integrirani razvoj“ u 2017. godini.“ Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.
Svi ostali detalji su dostupni na slijedećem linku: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa.html

Svu potrebnu dokumentaciju, kao i druge informacije o pozivu možete naći na slijedećim link-ovima:
Javni_poziv_za_podrsku_MSP_LID.pdf
MSP_Podrska_Prilog_I_Obrazac.docx
MSP_Podrska_Prilog_II_Budzet.xls
MSP_Podrska_Prilog_III_Pismo.docx

Stranica 4 od 20

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo