Novi programi EU Fondovi za period 2014-2020 i instrumenti za pravilno korištenje istih

  • ponedjeljak, 10 April 2017 14:23
  • Objavljeno u Novosti
  • Čitano 1614 puta

Predstavnici UPIP-a Žepče učestvovali na Međunarodnoj konferenciji na temu „Novi programi EU Fondovi za period 2014-2020 i instrumenti za pravilno korištenje istih", koju je organizirala Privredna/Gospodarska komora FBIH u suradnji sa Gospodarskom komorom grada Chieti, Italija, na Mostarsku sajmu gospodarstva 05.04.2017.godine. Svrha konferencije je bila dati pregled programskih ciljeva i prioriteta Europske unije te pružiti uvid u kontekst i smjer kretanja pojedinih europskih politika i gospodarskog razvoja.
Konferenciju je predvodila direktorica Upravljačkog tijela IPA, najvećeg programa predpristupne pomoći EU, Paola di Salvatore  koje je rekla da se radi  o najvažnijem programu IPA fondova Europske unije koji pripadaju ovoj makro regiji sa više od 300 miliona eura. Ovaj program uključuje Italiju, Sloveniju, BiH, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Mostar kao centar Hercegovine već učestvuje u četiri projekta.
„Potrebno je da se EU fondovi na što bolji način iskoriste, da se na pravilan način upravlja i financijski izvještava EU,  te da se educiraju lokalni ljudi kako bi mogli sudjelovati i kreirati nove projekte."
Konferencija je bila prilika i za prezentaciju dosadašnjih rezultata postignutih kroz već realizirane projekte u sklopu Programa EU IPA Adriatic CBC.
Prisutnima su se obratili i predsjednik Gospodarske komore Chieti, Roberto di Vicenzo, kao i Specijalna agencija za razvoj Gospodarske komore Chieti, Giovanni Marcantonio.
Predsjednik PGKFBIH dr.sc. Marko Šantić je pozdravio inicijativu održavanja ovako bitne konferencije i zahvalio gostima na dolasku. Složio se sa timom IPA fondova i izdvojio da Bosna i Hercegovina nažalost nema dovoljno obučenih ljudi za rad na ovakvim projektima. 
„Ako uistinu želimo krenuti putem europskih integracija, Bosna i Hercegovina se mora bolje pripremiti i više odazivati na aplikacije za predpristupne fondove koji nam se nude." – istaknuo je predsjednik Komore, te svečano otvorio Konferenciju.

Izvor: http://www.kfbih.com

Ocijeni
(0 glasova)
  • Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 10 April 2017 14:31
  • veličina slova
UPIP Žepče

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo